அறுசுவை தமிழ்

ஓர் அழகான எழுத்து முயற்சி.

காதல் விளம்பரம்

6 comments
ஒவ்வொரு முறையும்
நிலவுக்கு வண்ணமடித்து
விளம்பரம் செய்கிறேன்
உன்னைக் காதலிகிறேன் என்று
நீ பார்க்கிறாயா?இல்லையா?

6 comments :

Post a Comment

தங்கள் வருகைக்கும் ரசிப்புக்கும் நன்றி.தங்கள் மேலான கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன..