அறுசுவை தமிழ்

ஓர் அழகான எழுத்து முயற்சி.

1+1=3 | Mango Story | Tamil stories | funny stories

No comments


 

No comments :

Post a Comment

தங்கள் வருகைக்கும் ரசிப்புக்கும் நன்றி.தங்கள் மேலான கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன..

தேங்காய் மட்டி | Mad Husband

No comments


No comments :

Post a Comment

தங்கள் வருகைக்கும் ரசிப்புக்கும் நன்றி.தங்கள் மேலான கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன..

மூன்று கால் விலங்கு | Mad Scientist | Tamil stories | funny stories

No comments

No comments :

Post a Comment

தங்கள் வருகைக்கும் ரசிப்புக்கும் நன்றி.தங்கள் மேலான கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன..