அறுசுவை தமிழ்

ஓர் அழகான எழுத்து முயற்சி.

மொழி வணக்கம்

4 comments
ஒலிக்கும் மொழிகளில்
இனிக்கும் மொழியாய்
இசைக்கும் ஒலிகளில்
இனிக்கும் தேனாய்
பிறந்த மழலை
மெல்லும் சொல்லாய்
கட்டிக் கரும்பில்
இனிக்கும் தேனாய்

வானாய்,மண்ணாய்
ஊனாய்,உயிராய்
அன்னை ஊட்டிய
சுவை அமுதாய்
கொஞ்சும் மகளிர்
இதழில் பெருகும்
இன்பத்தேனாய்
வாழ்விலும் வளர்ச்சியிலும்
உன்மடி சாய்த்து
என்னை வளர்க்கும்
தமிழ் அன்னையே
உன்னை வணங்குகிறேன்!


4 comments :

Post a Comment

தங்கள் வருகைக்கும் ரசிப்புக்கும் நன்றி.தங்கள் மேலான கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன..