ஓர் அழகான எழுத்து முயற்சி.

இடைவெளி

No comments
இரு மூச்சுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி
வாழ்க்கை,
இரு நபர்களுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி
சுதந்திரம்,
இரு வார்தைகளுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி
அர்த்தம்,
மனதுக்கும் உடலுக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி
குழப்பம்,
தோல்விக்கும் வெற்றிக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி
தன்னம்பிக்கை,
இடைவெளிக்கும் இடைவெளிக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி
பிரபஞ்சம்,

இடைவெளி அது தான் கடவுள்
ஒளிந்துள்ள இடம்.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் வருகைக்கும் ரசிப்புக்கும் நன்றி.தங்கள் மேலான கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன..